Skip to content

----Trước khi mang thai----

dấu hiệu mách lẻo bạn có thai

Dấu hiệu mang thai sớm sau 1 tuần đầu tiên chính xác nhất

Care with Love – Những dấu hiệu sớm về việc có thai có thể phát hiện từ 6 đến 12 tuần lễ, những sự thay đổi này hầu như xuất hiện khi người phụ nữ có thai khoảng 3 tuần (nghĩa là 1 tuần sau chu kỳ kinh đáng ra phải có và 5 tuần sau kỳ kinh cuối khởi đầu).

Đăng ký trải nghiệm

Bé bơi thủy liệu -50%

Tư vấn nhanh