Anh-Trình-Tuấn-Quận-Tân-Bình202

“Cảm ơn Care With Love đã chăm sóc Ủn và hướng dẫn Tuấn, trong những ngày bỡ ngỡ làm cha sau khi mẹ Ủn qua đời

Anh Trình Tuấn