TS.BS – Phạm Thành Đức

Bác sĩ Phạm Thành Đức hiện tại đang công tác tại bệnh viện Phụ Sản Quốc Tế Sài Gòn. Hơn 30 năm trong ngành bác sĩ luôn luôn tâm niệm, việc chăm sóc sau sinh thật tốt cho sản phụ là một việc quan trọng, có ý nghĩa rất to lớn về sức khỏe và tinh thần người phụ nữ.

Hiện tại bác sĩ Phạm Thành Đức đang là đội ngũ cố vấn chuyên môn tại Care With Love.

1. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

2. CHUYÊN MÔN

  • Sản phụ khoa